konkurs

W dniu 07 marca 2018 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zorganizowanego przez Wójta Gminy Osiek Mały wraz z Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP Osiek Mały. W turnieju, jaki rozegrał się w Szkole Podstawowej w Drzewcach,

udział wzięło 24 uczestników, w tym: 11 reprezentantów I grupy wiekowej – z klas I-VI szkół podstawowych, i 13 reprezentantów II grupy wiekowej – z klas VII szkół podstawowych oraz z klas II i III gimnazjum.

I grupa wiekowa – klasy I – VI szkół podstawowych:
- Maksymilian Olejnicki ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich- zajmując I miejsce, który zdobył 29 punktów.
- Julia Pawlak ze Szkoły Podstawowej w Drzewcach zajmując II miejsce, która zdobyła 28 punktów.
- Marcin Szafoni ze Szkoły Podstawowej w Łuczywnie zajmując III miejsce, który zdobył 22 punkty.

Do zdobycia możliwych było 30 punktów.

II grupa wiekowa – klasy VII szkół podstawowych oraz klasy II i III gimnazjum:
- Iga Gaj z Gimnazjum w Łuczywnie zajmując I miejsce, która zdobyła 31 punktów.
- Arkadiusz Stasiak z Gimnazjum w Łuczywnie zajmując II miejsce, który zdobył 29 punktów.
- Adrian Skoczylas z Gimnazjum w Łuczywnie zajmując III miejsce, który zdobył 28 punktów.

Do zdobycia możliwych było 35 punktów.

Na eliminacje powiatowe, które odbędą się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych miejsc w określonej grupie wiekowej.

Komisja oceniająca podkreśliła bardzo dużą wiedzę dzieci i młodzieży z zakresu przepisów przeciwpożarowych, technik pożarniczych oraz tradycji ruchu strażackiego, która jest tematyką bardzo obszerną i trudną.
W związku z powyższym organizatorzy turnieju pragną serdecznie podziękować opiekunom przybyłych grup na eliminacje, za zachęcenie i przygotowanie uczniów do turnieju.

Dla wszystkich uczestników Wójt Gminy Osiek Mały ufundował nagrody oraz pamiątkowe dyplomy, które zostały uroczyście wręczone uczestnikom turnieju.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku turniej również będzie się cieszył tak dużym zainteresowaniem wśród uczniów wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych.