szkoła

Szkoły Podstawowe 6 letnie: w Budkach Nowych , Drzewcach,Łuczywnie i Osieku Wielkim z dniem 01 09 2017r zostają przekształcone w 8 letnie szkoły podstawowe (obwody szkół nie ulegają zmianie), Zespół Szkół w Dębach Szlacheckich z dniem 01 09 2017r zostaje przekształcony w 8 letnią szkołę podstawową

(obwód szkoły taki jak szkoły podstawowej wchodzącej w zespół szkół) z oddziałami gimnazjalnymi II i III klasa do 2019r.

 

UCHWAŁA NR 185/17
RADY GMINY OSIEK MAŁY

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

 

UCHWAŁA NR 185/17 RADY GMINY OSIEK MAŁY