Informuję, że w dniu 9 kwietnia 2024 roku o godz. 8:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek Mały za rok 2023.