Informuję, że w dniu 16 listopada 2023 roku o godz. 14.30 w Świetlicy Urzędu Gminy w Osieku Małym odbędzie się LXIV SESJA RADY GMINY OSIEK MAŁY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek Mały a Powiatem Kolskim w 2023 roku;
b) zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok;
5. Zakończenie obrad LXIV Sesji Rady Gminy.