O g ł o s z e n i e

Informuję, że w dniu 05 maja 2023 roku o godz. 9:00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Objazdowa kontrola budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Objazd - Biblioteka Gminna w Osieku Małym łącznie z filiami w Osieku Wielkim i Dębach Szlacheckich.