Na stronie Biuletunu Informacji Publicznej w zakładce Sport  zostało zamieszczone ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.