Podczas sesji Rady Gminy Osiek Mały w dniu 14.07.2021 r., jednym z najważniejszych punktów było głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Osiek Mały wotum zaufania.

Po przedstawieniu przez Pana Wójta najważniejszych inwestycji 2020 roku, raportu o stanie Gminy za ubiegły rok, oraz opierając się na opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest organem kontrolującym, Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Wójtowi Gminy. Absolutorium jest oceną działań wójta jako organu wykonawczego budżetu. Jego udzielenie przez radę oznacza, że wójt zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze.

Wójt Gminy podziękował wszystkim zebranym za okazane zaufanie i udzielenie absolutorium. Złożył także na ręce Sekretarz Gminy - Pani Anny Falborskiej oraz Skarbnik Gminy - Pani Jolanty Rogowskiej podziękowania dla wszystkich pracowników Gminy, za ich wkład w ten wspólny sukces.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Osiek Mały - grafika do artykułu

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Osiek Mały - grafika do artykułu

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Osiek Mały - grafika do artykułu

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Osiek Mały - grafika do artykułu

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy Osiek Mały - grafika do artykułu