W związku z wejściem w życie ustawy o dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach Wójt Gminy Osiek Mały informuje, że:

  1. Sprzedaży węgla dla mieszkańców naszej gminy będzie dokonywał podmiot prywatny. Dane podmiotu zostaną niezwłocznie podane do wiadomości mieszkańców po dokonaniu wszystkich niezbędnych formalności.

 

  1. Podstawą zakupu będzie pobranie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku Małym zaświadczenia o wypłaceniu dodatku węglowego lub pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego.

  1. Zaświadczenia będą wydawane na wniosek.

Wnioski o wydanie zaświadczenia do zakupu węgla można składać w GOPS w Osieku Małym od dnia 21 listopada 2022 roku.

  1. Zaświadczenie będzie przedkładane podmiotowi, który będzie prowadził sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie.

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

- 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku;

- 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

  1. Zakup preferencyjny nie będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, w których wnioskodawca lub członek gospodarstwa domowego zakupił paliwo stałe na sezon grzewczy 2022 – 2023, po cenie niższej niż 2 000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej, jak określona w powyższym rozporządzeniu.