Urząd Gminy w Osieku Małym informuje, że przystąpiliśmy do programu polegającego na zabraniu, transporcie i utylizacji wyrobów azbestowych magazynowanych na nieruchomości. Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Osiek Mały.

Termin przyjmowania wniosków do 30 września 2022r.
Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, pok. nr 4.

W 2022r planuje się utylizację 200 Ton wyrobów azbestowych, a kwalifikacja do jego odbioru odbywa się na podstawie kolejności złożonych wniosków. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania środków w budżecie na ten cel jednak nie dłużej niż do 30.09.2022r.