Jeśli nie masz profilu PUE, przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który założy go dla Ciebieoraz pomoże w wypełnieniu wniosku o świadczenie dobry start przy stanowisku komputerowym dla klientów.

Zapraszamy: termin 18 sierpnia 2021 r., od godz. 9:00 do godz. 11:00

Miejscedyżuru: Urząd Gminy w Osieku Małym, ul. Główna 1, 62-613 Osiek Mały

 

Wizytę na spotkanie z ekspertem ZUS można zarezerwować pod numerem telefonu: 63 2721107 wew. 306

Jeśli będziesz chciał założyć profil PUE ZUS podczas dyżuru - przygotuj:

• Dowód osobisty, nr PESEL/ Paszport (w celu potwierdzenia tożsamości)

• Numer telefonu komórkowego

• Adres e-mail

Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie

Jak to zrobić? Sprawdź
www.zus.pl lub zadzwoń 22 560 16 00

Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS prze Internet

Jeśli będziesz chciał złożyć wniosek Dobry Start podczas dyżuru będą potrzebne:

1. Dane do logowanie na PUE ZUS

• Login

• Hasło

2. Dane wnioskodawcy Rodzica/Opiekuna

• Numer PESEL

• Dokładny adres zamieszkania

• Numer rachunku bankowego

3. Dane dzieci

• Numer PESEL

• Rodzaj szkoły (np. Szkoła Podstawowa, Technikum…)

• Dokładna Nazwa Szkoły

• Dokładny Adres Szkoły

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną:

- z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- za pośrednictwem portalu Emp@tia,

-przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20 roku życia, lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Dobry_Start_PUE_ZUS__-_ulotka

Plakat_300_plus_Dobry_Start_spotkanie_PUE_Osiek_Mały