25.11.2022 r. o godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Osiek Mały. Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.