Informuję, że w dniu 28 września 2023 roku o godz. 8.30 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek Mały.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Kontrola należności niepodatkowych (odpłatność za śmieci, zrzut ścieków z uwzględnieniem dowożonych, opłata za wodę) z podziałem na sołectwa.
2. Kontrola działalności oczyszczalni ścieków i PSZOK oraz rozliczenie wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w całej gminie.