10.11.2022 o godz. 09:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu. Tematem posiedzenia będą:
  1.  Analiza kosztów utrzymania poszczególnych szkół i należnych subwencji oświatowych za 2021 rok.
  2. Ocena przebiegu wypoczynku dzieci i młodzieży.
  3. Analiza uczęszczania uczniów do szkół podstawowych poza teren gminy.
  4. Analiza wyników nauczania w szkołach na terenie Gminy Osiek Mały.