Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w skutek tegorocznej suszy lub powodzi, a także rybakom prowadzącym hodowlę ryb w gminach dotkniętych tymi klęskami żywiołowymi. W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej  70 proc.

Urząd Gminy w Osieku Małym informuje  o możliwości zgłaszania szkód powstałych zbożach ozimych, zbożach jarych, warzywach gruntowych truskawkach  roślinach strączkowych  w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy. Rolnicy zgłaszający straty powinni  wykazać  wszystkie uprawy , nawet te  w których  nie wystąpiły szkody.

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów.

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Choroba rozwija się bardzo szybko w sezonie o chłodnej i wilgotnej wiośnie. Szkodliwość choroby zwiększa susza na początku lata. Pierwsze objawy trudne do rozpoznania mogą wystąpić już jesienią na młodych roślinach. Wyraźne objawy choroby pojawiają się w fazie strzelania w źdźbło lub w fazie kłoszenia,

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje o sprzyjających warunkach rozprzestrzeniania się zarazy ziemniaka. W celu zabezpieczenia roślin przed zarazą ziemniaka,

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Słodyszek rzepakowiec (rzepakowy) – niewielki chrząszcz z rodziny łyszczynkowatych o długości do 2,7[2] mm. Kolor chitynowego pancerza jest czarny, błyszczący o ciemnozielonym lub granatowym odcieniu. Korpus ma kształt owalny. Czułki 3-członowe, zakończone buławką.

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Chowacz czterozębny gatunek chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych. Zimuje w ściółce, w górnej warstwie gleby. Na wiosnę samice składają jaja, a rozwój ich trwa do 3 miesięcy. Biała larwa długości do 6 mm posiada brunatną głowę. Jej poczwarka jest barwy żółtawej i posiada długi ryjek. Chrząszcz ten jest groźnym szkodnikiem roślin krzyżowych.

Zwalczania chowacza brukwiaczka

Chowacze to bardzo liczna rodzina chrząszczy, wśród której wiele gatunków należy do groźnych szkodników roślin i ich produktów. Hodowcom rzepaku chowacze kojarzą się z potencjalnymi szkodami na plantacjach i koniecznością ich zwalczania.

zakończenie drugiej wojny światowej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole, zgodnie z wytycznymi Głównego Lekarza Weterynarii w Kole oraz zgodnie z  § 1 ust. 1, pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r.

zakończenie drugiej wojny światowej

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg