O gminie

MAREK GÓRCZEWSKI

Wójt Gminy Osiek Mały

pokój nr 1

63 272-02-11

 
ANNA FALBORSKA

Sekretarz Gminy Osiek Mały

pokój nr 1

63 272-02-11

 
   
   

 

mapa_google

Gmina Osiek Mały położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim i rozciąga się na powierzchni 87,33 km*, z czego 78% tej przestrzeni zajmują użytki rolne, a 18% tereny leśne.
Południowa część gminy leży na Nizinie Wielkopolskiej -  Kolskiej, natomiast północne krańce wchodzą w skład Pojezierza Kujawskiego. Ośrodek gminy znajduje się w Osieku Małym. Od zachodu Gmina sąsiaduje z Gminą Kramsk z powiatu konińskiego, od północnego-zachodu z Gminą Sompolno z powiatu konińskiego, od północnego-wschodu z Gminą Babiak z powiatu kolskiego, od wschodu i południa z Miastem i Gminą Koło. Jest korzystnie usytuowana pod względem komunikacyjnym z powodu bliskości międzynarodowych ciągów komunikacyjnych. Gmina liczy obecnie około 6000 mieszkańców i administracyjnie podzielona jest na 23 sołectwa (Borecznia Wielka, Nowe Budki, Stare Budki, Nowy Budzisław, Stary Budzisław, Dęby Szlacheckie, Drzewce, Felicjanów, Lipiny, Łuczywno, Młynek, Nowa Wieś, Osiek Mały, Osiek Mały-Kolonia, Osiek Wielki, Maciejewo, Rosocha, Smólniki Osieckie, Smólniki Racięckie, Szarłatów, Trzebuchów, Witowo, Zielenie).

Gmina Osiek Mały, jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego powstała 1 stycznia 1973 r. W momencie zawiązywania się wspólnot gminnych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w., miejscowości, które obecnie wchodzą w skład obszaru Gminy Osiek Mały przynależały administracyjnie w większości do Gminy Budzisław Stary, Gminy Czołowo i częściowo do Gminy Sompolno. Sam Osiek Mały też nie był ośrodkiem gminy i wchodził w skład Gminy Budzisław Stary od 1827 r. Taki stan utrzymywał się do 1954 r. Gmina Budzisław Stary składała się wówczas z 17 gromad: Borecznia Wielka, Budki Nowe, Budzisław Nowy, Budzisław Stary, Dęby Szlacheckie, Dęby Szlacheckie kol., Drzewce, Lubiny, Maciejewo, Młynek, Nowa Wieś, Ochle, Osiek Mały, Smólniki, Szarłatów, Trzebuchów i Witowo. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 r. wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Po reaktywowaniu gmin w 1973 r., nie przywrócono Gminy Budzisław Stary, lecz utworzono jej terytorialny odpowiednik - Gminę Osiek Mały.

Terytorium dzisiejszej Gminy Osiek Mały posiada bogatą historię związana od średniowiecza z Wielkopolską. Historyczne metryki poszczególnych miejscowości Gminy, udokumentowane źródłowo, niejednokrotnie sięgają XIV w. Do najstarszych wsi Gminy zaliczamy m.in.: Budzisław (1463 r.), Osiek Wielki (1345 r.); Osiek Mały (XV w.); Dęby Szlacheckie (XIV w.); Lipiny (1447 r.); Drzewce (1486 r.); Łuczywno (1461 r.); Nowa Wieś (1475 r.); Trzebuchów (1432 r.); Rosocha (1434 r.), Witowo (XV w.).XVIII wieku. Jego pierwszym właścicielem był hrabia Łuszczewski. Był to budynek murowany, pokryty strzechą. Z kolei młodszy, „nowy” dworek powstał prawdopodobnie w XIX wieku. Został zbudowany z modrzewia na podmurówce, a całość została pokryta tynkiem. W 1992 roku dworek, w wyniku podpalenia, spłonął. Ostatnimi właścicielami majątku ziemskiego, na terenie którego znajdowały się dworki, byli Żydzi. Otaczali oni tę posiadłość wielką troską. Zaczęli również uprawiać zioła. Był to prawdopodobnie pierwszy lub drugi ośrodek zielarski w Polsce. Do II wojny światowej zioła sprzedawano na potrzeby farmaceutyczne. Tuż przed wybuchem wojny jeden z właścicieli zdążył wyjechać do Ameryki, a drugi został schwytany przez Niemców. Od tego momentu ślad po nim zaginął. Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek został przejęty przez państwo. Powstał w nim Zielarski Ośrodek Doświadczalny, który funkcjonował do 1990 roku. Przede wszystkim jednak po wojnie przeprowadzono generalny remont „starego" dworku, m. in. zmieniono pokrycie dachowe na dachówkę. Przez kilkanaście lat mieściła się w nim szkoła podstawowa, a od 1949 roku - biblioteka. Po 1990 roku obiekty stały się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaczęły ulegać stopniowej dewastacji ( pożar, brak opieki). Wycięto także wspaniałe dęby z parku przy dworze, uznane wcześniej za pomniki przyrody. Aktualnie obiekt jest własnością prywatną.

SKŁAD RADY GMINY OSIEK MAŁY - VII KADENCJA (2014 - 2018)

Imię i nazwisko radnego
Nr okręgu
Granice okręgu
Ireneusz Wiśniewski
1

sołectwo Dęby Szlacheckie (od nr domu 1 do nr domu 25i od nr domu 79 do nr domu 90 i Hilerowo)

Krzysztof Walczak 2 sołectwa: Dęby Szlacheckie (od nr domu 26 do nr domu 78), Felicjanów
Krystyna Nowicka 3 sołectwo Osiek Mały (ulice: Felicjanowska, Główna, Graniczna, Kolska, Leśna, Lipowa, Parkowa, Polna, Północna, Rolna, Stawowa, Torowa)
Robert Szymczak 4 sołectwa: Osiek Mały (Osiedle Żeromskiego), Zielenie
Kazimierz Niedziela 5 sołectwa: Borecznia Wielka, Trzebuchów
Jan Wodnicki 6 sołectwa: Lipiny, Maciejewo
Joanna Żurawik 7 sołectwa: Nowa Wieś, Witowo
Roman Ziółkowski 8 sołectwa: Drzewce, Szarłatów
Sławomir Makarowicz 9 sołectwa: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Smólniki Racięckie
Teodor Kawka 10 sołectwa: Nowe Budki, Stare Budki
Krzysztof Musiał 11 sołectwo: Osiek Wielki (od nr domu 105 do nr domu 104)
Zbigniew Lewandowski 12 sołectwo: Osiek Wielki (od nr domu 105 do nr domu 139 i Osiedle Leśne)
Ewa Markiewicz 13 sołectwa: Osiek Mały - Kolonia, Rosocha
Eugeniusz Orchowski 14 sołectwa: Nowy Budzisław, Stary Budzisław
Piotr Zwoliński 15 sołectwo: Młynek

Gmina liczy obecnie około 6000 mieszkańców i administracyjnie podzielona jest na 23 sołectwa:

Kadencja 2015 – 2019


   Sołectwa
   Imię i nazwisko sołtysa

   Rada Sołecka

  Borecznia Wielka     Alina Działak  

 

Adam Michalak

Czesław Szczesiak
Zbigniew Ziółkowski

  Dęby Szlacheckie     Marek Bąkowski    

Tomasz Mielczarek

Mateusz Miśkiewicz
Edward Szmatałowski

  Drzewce     Krystyna Łopata    

Donata Łopata

Aldona Sikorska
Nina Śniegocka

  Felicjanów      Jolanta Majewska    

Barbara Burdzińska

Krzysztof Lewandowski
Władysław Żywanowski

  Lipiny      Henryk Starosta    

Robert Brączak

Sylwester Myśliński
Bożena Starosta

  Łuczywno      Henryk Olszewski    

Janusz Chęciński

Sławomir Makarowicz
Marian Robak

  Maciejewo      Paweł Krzyżak    

Karol Boleski

Stanisław Krzyżak
Sylwia Starosta

  Młynak     Monika Musiał    

Sylwester Bugaj

Elżbieta Zawilska
Elżbieta Żurawik

  Nowa Wieś      Stanisław Jankowski    

Wioletta Brzezińska

Jan Dzierbicki
Henryk Kowalski

  Nowe Budki      Anna Wałecka    

Karina Borkowska

Jarosław Powietrzyński
Iwona Wiktorska

  Nowy Budzisław      Krzysztof Sobczak    

Mirosław Kubsik

Radosław Stasiak
Jacek Wykpisz

  Osiek Mały      Andrzej Kawka    

Szymon Rybiński

Bogdan Żurawik
Grzegorz Żywanowski

  Osiek Mały - Kolonia      Jan Puszczyk    

Dariusz Adamek

Paweł Adamek
Paweł Czypryniak

  Osiek Wielki      Czesław Jurkiewicz    

Jan Gembicki

Marek Hammermeister
Henryk Trębacki

  Rosocha      Andrzej Kędzierski    

Sebastian Adamek

Irena Olejnik
Karol Trafny

  Smólniki Osiecki      Katarzyna Rumińska    

Milena Pochylska

Władysław Sztrauch
Ilona Tomaszewska

  Smólniki Racięckie      Grażyna Kubska    

Jarosław Kubski

Dorota Piasecka
Halina Szulc

  Stare Budki      Ryszard Bartosik    

Zdzisław Jankowski

Jan Kuliński
Krzysztof Tęgos

  Stary Budzisław      Maria Benec    

Karolina Bojanowska

Bożena Lewandowska
Mirosława Okuńska

  Szarłatów      Renata Pawlak    

Ireneusz Borończyk

Wacława Borończyk
Zenona Szymańska

  Trzebuchów      Stanisław Rybicki    

Krzysztof Gruberski

Sławomir Ogrodowczyk
Łukasz Olszewski
  Witowo      Lidia Górczak    

Barbara Gęsieniec

Dariusz Smolarek
Wioletta Szafoni
  Zielenie     Zbigniew Koźlarek    

Janusz Czupryniak

Przemysław Frątczak
Kazimierz Rossa

Osiek Mały to gmina typowo rolnicza. Produkcję rolną prowadzi ok.1000 gospodarstw rolnych. Jakość i struktura gleb decyduje, że uprawia się głównie żyto i ziemniaki, a hoduje trzodę chlewną. Mniejsze znaczenie ma uprawa pszenicy i roślin przemysłowych oraz hodowla bydła.
O kierunkach hodowli zwierząt i uprawy roślin decyduje ich opłacalność oraz popyt. Poza rolnictwem działa ok. 330 podmiotów gospodarczych prowadzących głównie działalność handlową i usługową. Oblicze gospodarcze gminy zmienia budowana przez KWB „Konin” odkrywka węgla brunatnego „Drzewce”. Po zakończeniu eksploatacji złoża na miejscu odkrywki powstanie zbiornik retencyjny, który znacznie poprawi stosunki wodne w tym rejonie i stworzy możliwości rozwoju turystyki. Krajobraz gminy jest urozmaicony przez powstające farmy wiatrowe. Największym zakładem i pracodawca jest firma SEGLA zajmująca się hartowaniem i uszlachetnianiem szkła.
Gmina dba o rozbudowę infrastruktury technicznej. Teren gminy został w pełni wyposażony w sieć wodociągową. Wszystkie miejscowości są stelefonizowane a w 2001r została zakończona na terenie całej gminy budowa Internetu szerokopasmowego. W 1998r zakończono gazyfikację Osieka Wielkiego. W 2000r oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Osieku Małym. Aktualnie w Osieku Małym, Dębach Szlacheckich i Osieku Wielkim jest założona kanalizacja sanitarna. Głównym celem gminy jest dążenie do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych zapewniających sukcesywnie poprawę środowiska gminy. Budowa kanalizacji zmniejszy zanieczyszczenie wód powierzchniowych głównie wolnostojących zbiorników co spowoduje, że tereny te będą częściej odwiedzane przez turystów. Czyste powietrze, woda i gleba przyczynią się do wzrostu atrakcyjności terenu. Stworzy to możliwości rozwoju turystyki i rekreacji, a co się z tym w także powstaną nowe miejsca pracy. Dążąc do zapewnienia komfortu i poprawy bezpieczeństwa poruszających się po drogach pojazdów i osób, gmina buduje nowe i modernizuje istniejące drogi. Poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych dróg przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności i wygody ruchu. Poprzez rozwój infrastruktury oraz urozmaicony i malowniczy krajobraz jak również zwarte kompleksy leśne, liczne oczka wodne i bujną roślinność dąży się do podnoszenia atrakcyjności gminy. Samorząd gminy inwestorom oferuje wszelką pomoc, dobre przyjęcie oraz współpracę.

Podkategorie