O gminie

Osieckie Sprawy 2024

 

Osieckie_Sprawy_2024

OBWIESZCZENIE  OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE  z dnia 13 października 2023 r.  o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.

OBWIESZCZENIE

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONINIE

z dnia 13 października 2023 r.

o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA
LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW w okręgu wyborczym nr 37 w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz o warunkach ważności głosu.
Na podstawie art. 222 § 5 oraz art. 225 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277
i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Koninie podaje informację o unieważnieniu rejestracji listy
kandydatów na posłów nr 8 KOMITETU WYBORCZEGO POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW,
zarejestrowanej w okręgu wyborczym Nr 37 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15
października 2023 r. z uwagi na rozwiązanie się komitetu.
Listę kandydatów z unieważnionej listy pozostawia się na wydrukowanych kartach do głosowania.
Informacja o warunkach decydujących o ważności głosu
1) Głos uznaje się za ważny, gdy wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy i przy nazwisku kandydata z innej (ale
tylko jednej) listy. Głos taki traktuje się jako oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona.
2) Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca postawił znak „x” wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestrację unieważniono.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie
/-/ Michał JANKOWSKI

MAREK GÓRCZEWSKI

Wójt Gminy Osiek Mały

pokój nr 1

63 272-02-11

 
ANNA FALBORSKA

Sekretarz Gminy Osiek Mały

pokój nr 1

63 272-02-11

 
   
   

 

mapa_google

Gmina Osiek Mały położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim i rozciąga się na powierzchni 87,33 km*, z czego 78% tej przestrzeni zajmują użytki rolne, a 18% tereny leśne.
Południowa część gminy leży na Nizinie Wielkopolskiej -  Kolskiej, natomiast północne krańce wchodzą w skład Pojezierza Kujawskiego. Ośrodek gminy znajduje się w Osieku Małym. Od zachodu Gmina sąsiaduje z Gminą Kramsk z powiatu konińskiego, od północnego-zachodu z Gminą Sompolno z powiatu konińskiego, od północnego-wschodu z Gminą Babiak z powiatu kolskiego, od wschodu i południa z Miastem i Gminą Koło. Jest korzystnie usytuowana pod względem komunikacyjnym z powodu bliskości międzynarodowych ciągów komunikacyjnych. Gmina liczy obecnie około 6000 mieszkańców i administracyjnie podzielona jest na 23 sołectwa (Borecznia Wielka, Nowe Budki, Stare Budki, Nowy Budzisław, Stary Budzisław, Dęby Szlacheckie, Drzewce, Felicjanów, Lipiny, Łuczywno, Młynek, Nowa Wieś, Osiek Mały, Osiek Mały-Kolonia, Osiek Wielki, Maciejewo, Rosocha, Smólniki Osieckie, Smólniki Racięckie, Szarłatów, Trzebuchów, Witowo, Zielenie).

Gmina Osiek Mały, jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego powstała 1 stycznia 1973 r. W momencie zawiązywania się wspólnot gminnych na ziemiach polskich w pierwszej połowie XIX w., miejscowości, które obecnie wchodzą w skład obszaru Gminy Osiek Mały przynależały administracyjnie w większości do Gminy Budzisław Stary, Gminy Czołowo i częściowo do Gminy Sompolno. Sam Osiek Mały też nie był ośrodkiem gminy i wchodził w skład Gminy Budzisław Stary od 1827 r. Taki stan utrzymywał się do 1954 r. Gmina Budzisław Stary składała się wówczas z 17 gromad: Borecznia Wielka, Budki Nowe, Budzisław Nowy, Budzisław Stary, Dęby Szlacheckie, Dęby Szlacheckie kol., Drzewce, Lubiny, Maciejewo, Młynek, Nowa Wieś, Ochle, Osiek Mały, Smólniki, Szarłatów, Trzebuchów i Witowo. Jednostka została zniesiona 29 września 1954 r. wraz z reformą wprowadzającą gromady w miejsce gmin. Po reaktywowaniu gmin w 1973 r., nie przywrócono Gminy Budzisław Stary, lecz utworzono jej terytorialny odpowiednik - Gminę Osiek Mały.

Terytorium dzisiejszej Gminy Osiek Mały posiada bogatą historię związana od średniowiecza z Wielkopolską. Historyczne metryki poszczególnych miejscowości Gminy, udokumentowane źródłowo, niejednokrotnie sięgają XIV w. Do najstarszych wsi Gminy zaliczamy m.in.: Budzisław (1463 r.), Osiek Wielki (1345 r.); Osiek Mały (XV w.); Dęby Szlacheckie (XIV w.); Lipiny (1447 r.); Drzewce (1486 r.); Łuczywno (1461 r.); Nowa Wieś (1475 r.); Trzebuchów (1432 r.); Rosocha (1434 r.), Witowo (XV w.).XVIII wieku. Jego pierwszym właścicielem był hrabia Łuszczewski. Był to budynek murowany, pokryty strzechą. Z kolei młodszy, „nowy” dworek powstał prawdopodobnie w XIX wieku. Został zbudowany z modrzewia na podmurówce, a całość została pokryta tynkiem. W 1992 roku dworek, w wyniku podpalenia, spłonął. Ostatnimi właścicielami majątku ziemskiego, na terenie którego znajdowały się dworki, byli Żydzi. Otaczali oni tę posiadłość wielką troską. Zaczęli również uprawiać zioła. Był to prawdopodobnie pierwszy lub drugi ośrodek zielarski w Polsce. Do II wojny światowej zioła sprzedawano na potrzeby farmaceutyczne. Tuż przed wybuchem wojny jeden z właścicieli zdążył wyjechać do Ameryki, a drugi został schwytany przez Niemców. Od tego momentu ślad po nim zaginął. Po II wojnie światowej w wyniku reformy rolnej majątek został przejęty przez państwo. Powstał w nim Zielarski Ośrodek Doświadczalny, który funkcjonował do 1990 roku. Przede wszystkim jednak po wojnie przeprowadzono generalny remont „starego" dworku, m. in. zmieniono pokrycie dachowe na dachówkę. Przez kilkanaście lat mieściła się w nim szkoła podstawowa, a od 1949 roku - biblioteka. Po 1990 roku obiekty stały się własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zaczęły ulegać stopniowej dewastacji ( pożar, brak opieki). Wycięto także wspaniałe dęby z parku przy dworze, uznane wcześniej za pomniki przyrody. Aktualnie obiekt jest własnością prywatną.

SKŁAD RADY GMINY OSIEK MAŁY - VII KADENCJA (2014 - 2018)

Imię i nazwisko radnego
Nr okręgu
Granice okręgu
Ireneusz Wiśniewski
1

sołectwo Dęby Szlacheckie (od nr domu 1 do nr domu 25i od nr domu 79 do nr domu 90 i Hilerowo)

Krzysztof Walczak 2 sołectwa: Dęby Szlacheckie (od nr domu 26 do nr domu 78), Felicjanów
Krystyna Nowicka 3 sołectwo Osiek Mały (ulice: Felicjanowska, Główna, Graniczna, Kolska, Leśna, Lipowa, Parkowa, Polna, Północna, Rolna, Stawowa, Torowa)
Robert Szymczak 4 sołectwa: Osiek Mały (Osiedle Żeromskiego), Zielenie
Kazimierz Niedziela 5 sołectwa: Borecznia Wielka, Trzebuchów
Jan Wodnicki 6 sołectwa: Lipiny, Maciejewo
Joanna Żurawik 7 sołectwa: Nowa Wieś, Witowo
Roman Ziółkowski 8 sołectwa: Drzewce, Szarłatów
Sławomir Makarowicz 9 sołectwa: Łuczywno, Smólniki Osieckie, Smólniki Racięckie
Teodor Kawka 10 sołectwa: Nowe Budki, Stare Budki
Krzysztof Musiał 11 sołectwo: Osiek Wielki (od nr domu 105 do nr domu 104)
Zbigniew Lewandowski 12 sołectwo: Osiek Wielki (od nr domu 105 do nr domu 139 i Osiedle Leśne)
Ewa Markiewicz 13 sołectwa: Osiek Mały - Kolonia, Rosocha
Eugeniusz Orchowski 14 sołectwa: Nowy Budzisław, Stary Budzisław
Piotr Zwoliński 15 sołectwo: Młynek

Podkategorie