Rodzina 500+

program rodzina

Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018

Przypominamy, że pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2017 r. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 31 października br. W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2017 r

Informujemy, że w przypadku ustalania prawa do świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 brane będą pod uwagę dochody za 2016 r. z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Podstawa prawna: art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.

Uwaga - przypominamy
W trakcie pobierania świadczenia wychowawczego (500+) przyznanego na pierwsze dziecko (tj. na podstawie ustawowego kryterium dochodowego) należy niezwłocznie zgłaszać każdą zmianę sytuacji rodzinnej, dochodowej lub inne zmiany mogące mieć wpływ na prawo pobierania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (np. zmiany w liczbie członków rodziny, zmiany stanu cywilnego, zmiany związane z uzyskaniem nowego źródła dochodu lub jego utraty, zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd za granicę w celach zarobkowych).
Niepoinformowanie o zaistniałych zmianach, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Przekazywanie  przyznanych świadczeń będzie się odbywać wyłącznie  przelewem na rachunek bankowy klienta.

 

Wniosek złożysz bezpośrednio w gminie, w której mieszkasz lub przez internet.
Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się w dniach:
- poniedziałek  w godzinach 8:00 do 15:00
- wtorek - czwartek w godzinach 8:00 do 14:00
w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym przy ul. Główna 6.
Piątek każdego tygodnia będzie dniem bez obsługi interesanta.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą również od 1 sierpnia 2017 r. w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku Małym przy ul. Główna 6.

 

wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia wychowawczego500 w pigułce

informator rodzina 500+Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czlonka rodziny

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plusOświadczenie wnioskodawcy o wielkosci gospodarstwa rolnego

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plusOświadczenie wnoskodawcy o wysokosci jego skladek na ubezpieczenie zdrowotne

Najważniejsze informacje o programie Rodzina 500 plusWniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego