Realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" do dnia 31.12.2023

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do dnia 31.12.2023 r. - 262
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć do dnia 31.12.2023 r. - 129
  • Kwota wypłaconych dotacji do dnia 31.12.2023 r. – 3 033 615,03 zł.


Realizacja Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" do dnia 30.09.2023:

  • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie do dnia 30.09.2023 r. - 238
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć do dnia 30.09.2023 r. - 125
  • Kwota wypłaconych dotacji do dnia 30.09.2023 r. - 2 483 198,15 zł.