PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZEw Urzędzie Gminy w Osieku Małym

Na mocy zawieranych Porozumień dotyczących wspólnej realizacji Programu priorytetowego Czyste Powietrze, gminy mają szansę wspierać swoich mieszkańców w wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Porozumienie ustala zasady promocji Programu, zadania gmin związane ze wsparciem mieszkańców jak również zasady pokrywania przez NFOŚiGW kosztów obsługi zadań realizowanych przez gminę w ramach Porozumienia.

Na mocy zawartego Prozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Gminy w Osieku Małym uruchomił punkt konsultacyjno - informacyjny obsługi programu "Czyste Powietrze". Punkt mieści się w budynku Urzędu Gminy ul. Główna 1.

Informacje na temat programu „Czyste Powietrze” udzielane są telefonicznie pod numerami tel. 63 26 24 174/185 oraz osobiście w Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze we wtorki i w piątki w godz.9.00-14,00 , termin wizyty w Urzędzie należy wcześniej umówić z pracownikiem pod numerem telefonu:

63 26 24 174 – Małgorzata Śliwicka-Fijałkowska (pok.6)

63 26 24 185 - Agnieszka Miśko (pok.19)

Realizacja Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE od początku trwania programu do 30 września 2022 r. – Statystyki dla Gminy Osiek Mały:

  • Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 160

  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 73

  • sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]: 1 074 692,04

Poniżej linki z praktycznymi informacjami i dokumentami programu: