UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

lendarz imprez i uroczystości na terenie Gminy osiek Mały w 2020 roku.

 

 

 Nazwa imprezyTerminMiejsce
1 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12.01.2020 Dęby Szlacheckie
2 Turniej halowy w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy 08.02.2020 Dęby Szlacheckie
3 Indywidualne mistrzostwa Gminy Osiek Mały w tenisie stołowym 14.03.2020 Dęby Szlacheckie
4

Rozpoczęcie rozgrywek Klasy A i B na terenie gminy
Rozpoczęcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Marzec 2020 Osiek Wielki
Łuczywno
Osiek Mały
5 Dzień Kobiet 08.03.2020 Dęby Szlacheckie
6 Wyścig Kolarski 26.04.2020 Kolonia Rosocha, Rosocha, Felicjanów
7 Capstrzyk z okazji 75 rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej 08.05.2020 Osiek Wielki
8 Festyn rodzinny z okazji dnia Zielonych Świątek i 30 lecia powstania samorządu 31.05.2020 Osiek Mały
9 "Turniej Herbu Gminy Osiek Mały" - turniej piłki nożnej, piłka siatkowa Maj- czerwiec 2020 Dęby Szlachecki
10 Gminne zawody strażackie Lipiec sierpień 2020 Rosocha
11 Dożynki gminne 30.08.2020 Osiek Mały
12 Rozpoczęcie rozgrywek Klasy A i B sezon 2020/2021 sierpień Osiek Wielki
Łuczywno
Osiek Mały
13

Capstrzyki na cmentarzach rocznicę wybuch II wojny światowej
- w Dębach Szlacheckich (przy grobie nauczyciela)
- w Osieku Wielkim (grób lotnika)

 01.09.2020 Osiek Wielki
14 Święto Niepodległości 11 Listopada 11.11.2020

Osiek Wielki
Łuczywno
Osiek Mały

15 Parafialno - gminne spotkanie opłatkowe ludzi samotnych, chorych, niepełnosprawnych  13.12. 2020 Dęby Szlacheckie
16 Zawody sportowe w szkołach : tenis stołowy, czwórbój lekkoatletyczny, indywidualne biegi przełajowe, halowa piłka nożna, piłka nożna, lekkoatletyka indywidualna, piłka siatkowa  2020

Etapy zawodów:

gminny, powiatowy, rejonowy, wojewódzki
17 Gminne obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  Grudzień 2020

 

* Terminy i miejsce mogą ulec zmianie


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg