UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

Wójt  w każdy poniedziałyk od godziny  800-  1600 .

Sekretarz i pozostali pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

 

Wójt Gminy
Marek Górczewski
pokój nr 1
63 26 24 172
 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Agnieszka Budkiewicz
pokój nr 10
63 26 24 178
 
ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej
pokój nr
63 26 24 179
 
 
ds. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
pokój nr
63 26 24 180
 
 
ds. Księgowości Podatkowej
pokój nr
63 26 24 181
 
ds. Obsługi Kasy
pokój nr
63 26 24 176
 
Sekretarz Gminy
Anna Falborska
pokój nr 2
63 26 24 173
 
ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr
pokój nr
63 26 24 173
 
 
ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska
pokój nr
63 26 24 176
 
ds. Opłat za Wodę, Ścieki
pokój nr
63 26 24 181
 

ds. Księgowości Budżetowej
pokój nr
63 26 24 177
 
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
pokój nr
63 26 24 178
Skarbnik gminy
Jolanta Rogowska
pokój nr 7
63 26 24 175
 
ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych
pokój nr
63 26 24 173
 
ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów
pokój nr
63 26 24 183
 
ds. Wymiaru Podatków i Opłat
pokój nr
63 26 24 181
 
 
 
ds. Księgowości
pokój nr
63 26 24 177
 
Radca Prawny
pokój nr
63 26 24 173
 
 
 
 

Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg