Sesja Rady Gminy - rok 2016

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum oraz usprawiedliwienie nieobecnych radnych.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu z XIX, XX  i XXI Sesji Rady Gminy Osiek Mały.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.