Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

ORGANIZACJA URZĘDU
 
W skład Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)   Kierownictwo Urzędu
-    Wójt Gminy - Marek Górczewski
-    Sekretarz Gminy - Anna Falborska
-    Skarbnik Gminy - Zofia Kwiatkowsk
-    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszka Budkiewicz
2)    Samodzielne stanowiska pracy
-    ds. Obsługi Sekretariatu i Kadr -
-    ds. Obronnych, Wojskowych i Przeciwpożarowych
-    ds. Obsługi Rady i  Działalności Gospodarczej
-    ds. Gospodarki Komunalnej, Lokalowej, VAT i Ochrony Środowiska
-    ds. Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Zamówień Publicznych, Dróg i Wodociągów
-    ds.  Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
-    ds. Opłat za Wodę, Ścieki i Odpady Komunalne
-    ds. Wymiaru Podatków i Opłat
-    ds. Księgowości Podatkowej
-    ds. Księgowości Budżetowej
-    ds. Księgowości
-    ds. Obsługi Kasy
-    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
-    Radca Prawny
-    Stanowiska obsługi : konserwator stacji uzdatniania wody i linii wodociągowych ,konserwator oczyszczalni ścieków i kanalizacji, sprzątaczka, pracownik gospodarczy, kierowca samochodu służbowego (osobowego i busa)
2.Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy są pracownikami samorządowymi, których status określa wybór, powołanie, mianowanie oraz umowa o pracę.
3. Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik  do Zarządzenia.