laptop

Przekazanie laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
Dyrektorzy pięciu szkół z terenu Gminy Osiek Mały odebrali dnia 21 maja 2020r z rąk Wójta Gminy laptopy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Zgodnie z przyjętymi przez Ministerstwo Cyfryzacji kryteriami, Gmina Osiek Mały uzyskała grant w wysokości 60 000,00 zł .Dzięki otrzymanej dotacji kupiła 20 laptopów z oprogramowaniem przeznaczonych dla szkół: Szkoła Podstawowa w Dębach Szlacheckich z Filią w Osieku Małym, Szkoła Podstawowa w Budkach Nowych, Szkoła Podstawowa w Drzewcach, Szkoła Podstawowa w Łuczywnie, Szkoła Podstawowa w Osieku Wielkim. Sprzęt umożliwi zdalną edukację uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Otrzymane przez szkoły laptopy przekazywane są obecnie uczniom do uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, prowadzonym przez szkoły. Po epidemii, kiedy tradycyjne lekcje zostaną w szkołach przywrócone, uczniowie zwrócą użyczone laptopy do szkół i będą korzystać z nich podczas zajęć lekcyjnych.