UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

zawody

W niedzielę 01 lipca 2018 roku na boisku sportowym w Osieku Wielkim odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Osiek Mały. Gospodarzem tegorocznych zawodów była jednostka OSP Dęby Szlacheckie.

Na zawodach obecni byli: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku Małym - Dh Józef Rybicki, Komendant Gminny OSP - Dh Eugeniusz Szafrański, Wójt Gminy Osiek Mały – Marek Górczewski oraz Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Małym – Ireneusz Wiśniewski. Komisji sędziowskiej przewodniczył kpt. Sebastian Świątek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Zawody oficjalnie otworzył Wójt Gminy Osiek Mały Marek Górczewski życząc wszystkim uczestnikom sportowej rywalizacji.
W zmaganiach sportowo - pożarniczych rywalizowało 7 drużyn OSP w kategorii SENIORZY - MĘŻCZYŹNI, 1 drużyna OSP w kategorii SENIORZY – KOBIETY oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w dwóch kategoriach. Zawody składały się z dwóch etapów, tj.: bieg sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Najlepsze wyniki osiągnęły:
w kategorii SENIORZY - MĘŻCZYŹNI:
I miejsce OSP Dęby Szlacheckie z wynikiem łącznym – 92,10 pkt.
II miejsce OSP Lipiny z wynikiem łącznym – 97,95 pkt.
III miejsce OSP Budki Nowe z wynikiem łącznym – 110,40 pkt.

w kategorii SENIORZY – KOBIETY
drużyna OSP Łuczywno uzyskała łączny wynik – 163,70 pkt.

w kategorii MDP – dziewczęta
I miejsce OSP Lipiny
II miejsce OSP Drzewce

w kategorii MDP – chłopcy
I miejsce OSP Drzewce
II miejsce OSP Budki Nowe
III miejsce OSP Łuczywno

Po zakończeniu rywalizacji oraz odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej rozpoczęła się ceremonia wręczenia pucharów oraz dyplomów dla zwycięskich drużyn w poszczególnych kategoriach, pamiątkowe dyplomy otrzymały również wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze otrzymały nagrody rzeczowe. Wręczenia pucharów i dyplomów dokonali Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Osieku Małym Dh Józef Rybicki oraz Komendant Gminny OSP – Dh Eugeniusz Szafrański. Zawody obserwowało około 200 mieszkańców Gminy Osiek Mały. 

Zwycięzcom tegorocznych zawodów oraz wszystkim drużynom uczestniczącym w zawodach serdecznie gratulujemy uzyskanych wysokich wyników oraz zaprezentowanej sportowej postawy i zasady gry „Fair Play”.

 

 


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg