laptop

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 871),

zakończenie drugiej wojny światowej

W ramach organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Fundacją Inea konkursu „Hot spot w naszej wiosce” sołectwo Witowo brało udział w konkursie na najładniejszą stronę internetową w Powiecie Kolskim.

laptop

Przekazanie laptopów w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
Dyrektorzy pięciu szkół z terenu Gminy Osiek Mały odebrali dnia 21 maja 2020r z rąk Wójta Gminy laptopy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”