laptop

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020 r. poz. 871), informuję, że po zapoznaniu się  z opinią dyrektorów przedszkola i szkół , informacjami od rodziców, a także wytycznymi, jakie należy wypełnić, kierując się najwyższym dobrem, bezpieczeństwem dzieci i pracowników – została podjęta decyzja, że gminne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pozostaną zamknięte do 7 czerwca 2020r .
Jednocześnie zawiadamiam, że zobowiązano dyrektora przedszkola i dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi o przygotowanie procedur zgodnie ze wszystkimi wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, które są niezbędne w momencie wznowienia pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Osiek Mały.
Zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców naszej Gminy i ich rodzin, a także pracowników przedszkola i oddziałów przedszkolnych jest absolutnie najważniejsze.
W chwili obecnej, kierując się odpowiedzialnością za zdrowie i życie innych, robimy wszystko, aby nasze przedszkola były jak najlepiej przygotowane na powrót dzieci.
W momencie podjęcia decyzji o otwarciu przedszkoli, zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani kolejnym komunikatem