UWAGA!
OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU
URZĘDU GMINY W OSIEKU MAŁYM

Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego (Dz. U. poz. 433) Gmina Osiek Mały, podjęła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługuje.
Proszę wszystkich mieszkańców o zastosowanie się do obecnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, pozostanie w domach, ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich.

Jeśli to możliwe proszę o korzystanie z rozwiązań, w których nie ma wymogu bezpośredniego stawienia się w Urzędzie Gminy.
Od dnia 17 marca 2020 r. (wtorek) do odwołania w urzędzie obowiązywać będą następujące zasady polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom oraz określonych zadań wyłączających bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie wskazanym poniżej:
1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wezwania do osobistego stawienia się w urzędzie zostają anulowane.
2. Pracownicy Urzędu Gminy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
3. Mieszkańcy w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy w Osieku Małym mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.
4. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
5. Podaje się wykaz telefonów kontaktowych na poszczególne stanowiska.
6. Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy.
Działania te mają charakter profilaktyczny. Dlatego wszyscy wykażmy się odpowiedzialnością za drugiego człowieka i współpracujmy w obliczu zagrożenia epidemicznego.
Szanowni Państwo apeluję o zrozumienie zaistniałej sytuacji i proszę o zachowanie spokoju.

Wykaz telefonów

wypoczynek

W ramach organizacji wypoczynku letniego Urząd Gminy w Osieku Małym we współpracy ze szkołami zorganizował po raz kolejny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Dzięki temu wszystkie chętne dzieci, które zgłosiły swój udział mogły podczas wakacji skorzystać z letniego wypoczynku (kolonii) z programem profilaktycznym promującym zdrowy styl życia bez nałogów.

Kolonie zostały zorganizowane w dwóch tygodniowych turnusach w terminach: od dnia 03 07 2018r. do dnia 09 07 2018r., oraz od dnia 10 07 2018r. do dnia 16 07 2018r. Wypoczynek zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym „JANINA” w miejscowości Nowęcin koło Łeby. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim, Szkoły Podstawowej w Budkach Nowych, Szkoły Podstawowej w Drzewcach, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łuczywnie oraz ze Szkoły Podstawowej w Dębach Szlacheckich. Ogółem z tegorocznego wypoczynku skorzystało 165 osób.
Podczas wyjazdu oferowany był bardzo zróżnicowany program kolonii, m.in.:
- wycieczka do Trójmiasta – zwiedzanie Gdańska, Gdyni i Sopotu, spacer po
Molo,
- wycieczka do Łeby – zwiedzanie miasta i portu,
- wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego (ruchome wydmy, Wydma
Łącka),
- spacery nad morze i pobyty na plaży,
- zajęcia sportowo rekreacyjne na plaży,
- pobyty w Mini Aquaparku – zajęcia ruchowe w wodzie,
- gry, zabawy, konkursy kolonijne oraz grillowanie i wspólna dyskoteka,
- zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zdrowego trybu
życia.

W klimacie środowiska naturalnego wypoczynek połączony był ze wzbogaceniem zainteresowań dzieci i młodzieży oraz z uwrażliwianiem ich na wzorce życia w harmonii, wolne od wszelkich nałogów. Mieli oni również możliwość aktywnego spędzenia czasu pod czujnym nadzorem swoich opiekunów, nauczenia się współpracy w grupie, szacunku i tolerancji, koleżeństwa, umiejętności rozwiązywania konfliktów, propagowania pozytywnych postaw społecznych oraz promowania bezpiecznych zabaw i zachowań. Wypoczynek niewątpliwie posłużył im w regeneracji sił fizycznych i psychicznych, pogłębił wiedzę oraz zapewnił wspaniałe wspomnienia z tegorocznych wakacji.

 


Obraz na stronie ceidg.jpgObraz na stronie mapa_gminy.jpgObraz na stronie urzad-pracy.jpgObraz na stronie biblioteka.jpg